NEINVER w Niemczech

NEINVER Niemcy powstał w 2008 roku, kiedy Grupa nabyła Zweibrücken Designer Outlet – flagowe centrum niemieckiego rynku – na rzecz funduszu inwestycyjnego IRUS. Rozbudowa i zmiany wprowadzone przez NEINVER zgodne z założeniami marki The Style Outlets, pozwoliły uczynić Zweibrücken The Style Outlets jednym z najlepszych centrów w kraju. Jego powierzchnia wynosi ponad 30.000 m2, a zasięg oddziaływania obejmuje 15 mln potencjalnych klientów z Niemiec, Francji i Luksemburga. Skuteczne zarządzanie obiektem wzmocniło pozycję firmy NEINVER, jako drugiego największego operatora centrów wyprzedażowych w Europie i sprawiło, że nowa marka The Style Outlets zaczęła być uważana za nowocześniejszy model w swoim sektorze.

Dzięki Zweibrücken The Style Outlets NEINVER wszedł na nowy istotny rynek i konsekwentnie realizował strategię europejskiego rozwoju. Obecnie NEINVER dąży do wzmocnienia pozycji oraz dalszego tworzenia i przejmowania centrów wyprzedażowych w Niemczech, a także w innych krajach Europy Środkowej, w ramach umowy o współpracy joint venture z MAB Development.