AVÍS LEGAL I POLÍTICA D’ÚS DEL LLOC WEB I DE LES APLICACIONS MÒBILS

 

Aquest avís legal (d’ara endavant, l’«avís legal») regula l’accés i l’ús de les pàgines web que contenen els llocs web següents:

 

http://www.thestyleoutlets.es

http://www.thestyleoutlets.com

http://www.thestyleoutlets.it

http://coruna.thestyleoutlets.es

http://getafe.thestyleoutlets.es

http://las-rozas.thestyleoutlets.es

http://ss-de-los-reyes.thestyleoutlets.es

http://vicolungo.thestyleoutlets.it

http://castel-guelfo.thestyleoutlets.it

http://roppenheim.thestyleoutlets.fr

http://montabaur.thestyleoutlets.de

http://nassica.es

http://alegra.es

http://fashionoutletbarakaldo.com

http://www.neinver.com

http://projects.thestyleoutlets.com

http://amsterdam.thestyleoutlets.nl

http://blog.thestyleoutlets.es

http://annopol.factory.pl/

http://krakow.factory.pl/pl

http://poznan.factory.pl/pl

http://ursus.factory.pl/pl

http://halle.leipzig.thestyleoutlets.de/

http://viladecans.thestyleoutlets.es

http://nomad.thestyleoutlets.es/es 

http://myday.thestyleoutlets.es 

 

Tots aquests llocs, en conjunt, s’anomenen «llocs web» i són propietat de Neinver, SA (d’ara endavant, «Neinver»). Tot seguit podeu consultar alguna informació legal sobre Neinver:

 

 • Domicili social: C/ Francisca Delgado, 11, 5a planta, Arroyo de la Vega, Alcobendas, 28108 Madrid.
 • NIF: A31038136.
 • Dades registrals: Registre mercantil de Madrid, tom 5.720, foli 210, secció 8, full M-93.606.
 • Adreça de correu electrònic: neinver@neinver.com  
 • Telèfon: (+34) 91 490 22 00

 

L’accés a aquest lloc web o el seu ús, de la manera que sigui, atribueix la condició d’usuari (d’ara endavant, l’«usuari» o els «usuaris») i implica l’acceptació d’aquest avís legal, el qual podrà ser modificat en qualsevol moment per Neinver. La versió més actualitzada de l’avís legal romandrà accessible en tot moment al lloc web. Consegüentment, els usuaris han de llegir detingudament aquest avís legal quan hi accedeixin o en facin ús. L’usuari accepta que l’ús del lloc web es produeix, en tot cas, sota la seva responsabilitat única i exclusiva.

 

CONDICIONS D’ACCÉS I D’ÚS

 

L’usuari s’obliga a fer ús del lloc web i dels continguts inclosos de manera diligent, correcta, lícita i d’acord amb allò que estableix la llei i aquest avís legal. En particular, l’usuari s’ha d’abstenir de:

 • Utilitzar el lloc web o els continguts del lloc o transmetre, difondre o posar a disposició de tercers continguts amb una finalitat contrària a la llei, a la moral o a l’ordre públic o que lesionin drets i interessos de tercers.
 • Proporcionar informació que no sigui actual, exacta i veraç.
 • Utilitzar el lloc web o els continguts del lloc, de la manera que sigui, que puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir-ne l’ús normal.
 • Reproduir o copiar, distribuir, permetre l’accés públic, transformar o modificar qualsevol tipus de contingut del lloc web, tret que tingui l’autorització expressa de Neinver o del titular legítim dels drets sobre els continguts corresponents.
 • Accedir o intentar accedir a àrees restringides del lloc web sense complir les condicions exigides per poder fer-ho.
 • Provocar danys en els sistemes físics o lògics del lloc web, dels seus proveïdors o de tercers.
 • Introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o a qualsevol altre sistema físic o lògic que sigui susceptible de provocar danys.

 

RESPONSABILITAT

 

Neinver no garanteix la disponibilitat i la continuïtat del funcionament del lloc web, que poden veure’s afectades per  circumstàncies que no depenen de Neinver, ni tampoc garanteix la utilitat del lloc web ni dels seus continguts per a la realització de cap activitat en particular.

Neinver exclou qualsevol tipus de responsabilitat pels danys i pels perjudicis de qualsevol naturalesa derivats de la manca de disponibilitat o de continuïtat del funcionament del lloc web o pels danys, despeses o perjudicis generats a l’usuari per ell mateix o per tercers perles causes següents, entre d’altres:

 • Interferències, interrupcions, fallades, omissions, avaries telefòniques, retards, bloquejos o desconnexions en el funcionament del sistema electrònic, motivats per deficiències, sobrecarregues i errors en les línies i les xarxes de telecomunicacions o per qualsevol causa aliena al control de Neinver.
 • Intromissions il·legítimes mitjançant l’ús de programes informàtics, virus o programari maliciós de qualsevol tipus.
 • Errors de seguretat o navegació produïts per un mal funcionament del navegador o per l’ús de versions no actualitzades d’aquest.
 • La mala utilització del lloc web o per part de l’usuari.

 

Neinver no respon dels continguts inclosos en els llocs web als quals facilita enllaços ni en coneix les condicions d’ús, motiu pel qual que l’usuari que hi accedeix ho fa sota la seva responsabilitat exclusiva. La inclusió d’aquests enllaços tampoc s’ha d’entendre com un suggeriment, recomanació o promoció dels llocs web enllaçats, ni implica que hi hagi cap relació entre Neinver i els titulars d’aquests llocs web.

 

Si un usuari creu que algun dels continguts inclosos en el lloc web o en els llocs webs enllaçats són inadequats o contraris a drets o a interessos de tercers, pot comunicar-ho a Neinver a través de l’adreça de correu electrònic neinver@neinver.com.

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

 

L’usuari reconeix i accepta totes les marques, noms comercials o signes distintius, tots els drets de propietat industrial i intel·lectual, sobre els continguts del lloc web o de qualsevol altre element emprat o inclòs en el lloc web com ara imatges, textos, gràfics, vídeos, logos o look & feel, que són propietat exclusiva de Neinver o de tercers, els quals tenen el dret exclusiu de fer-ne ús en el tràfic econòmic. En cap cas, l’accés al lloc web implica cap tipus de renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial d’aquests drets, tret que s’estableixi expressament el contrari. Aquest avís legal del lloc web no confereix als usuaris cap dret d’ús, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública del lloc web o dels seus continguts. Qualsevol ús o explotació de qualsevol dret restarà subjecte a l’autorització prèvia i expressa atorgada específicament a aquest efecte per Neinver o pel corresponent tercer titular dels drets afectats.

 

INDEPENDÈNCIA

 

Si alguna redacció o clàusula d’aquest avís legal es considerada invàlida, nul·la, il·legal o no executable per qualsevol causa, aquest fet no afectarà la validesa de la resta de clàusules.

 

LLEI I JURISDICCIÓ APLICABLE

 

Aquest avís legal es regeix per la llei espanyola. Neinver i els usuaris acorden sotmetre’s a la jurisdicció que correspongui d’acord amb la normativa aplicable.

 

 

 

POLÍTICA DE PRIVACITAT DEL LLOC WEB

I DE LES APLICACIONS MÒBILS

 

Aquesta política de privacitat regula la recollida i el tractament de dades personals dels nostres usuaris i clients que es duu a terme a través dels llocs web (d’ara endavant, «llocs web») i de les aplicacions mòbils de les diverses marques de l’entitat mercantil NEINVER, SA (d’ara endavant, «Neinver» o «nosaltres») i, en concret, de les següents:

 

http://www.thestyleoutlets.es

http://www.thestyleoutlets.com

http://www.thestyleoutlets.it

http://coruna.thestyleoutlets.es

http://getafe.thestyleoutlets.es

http://las-rozas.thestyleoutlets.es

http://ss-de-los-reyes.thestyleoutlets.es

http://vicolungo.thestyleoutlets.it

http://castel-guelfo.thestyleoutlets.it

http://roppenheim.thestyleoutlets.fr

http://montabaur.thestyleoutlets.de

http://nassica.es

http://alegra.es

http://fashionoutletbarakaldo.com

http://www.neinver.com

http://projects.thestyleoutlets.com

http://amsterdam.thestyleoutlets.nl

http://blog.thestyleoutlets.es

http://annopol.factory.pl/

http://krakow.factory.pl/pl

http://poznan.factory.pl/pl

http://ursus.factory.pl/pl

http://halle.leipzig.thestyleoutlets.de/

http://viladecans.thestyleoutlets.es

http://nomad.thestyleoutlets.es/es 

http://myday.thestyleoutlets.es 

 

L’objecte d’aquesta política de privacitat és informar els usuaris dels nostres llocs web i de les nostres aplicacions mòbils sobre la manera com recollim i fem ús de les teves dades de caràcter personal quan voluntàriament ens les facilites mitjançant qualsevol de les vies disponibles, com ara:

 

 • Quan fas servir el telèfon, el correu postal i el correu electrònic per contactar amb nosaltres.
 • Quan fas ús dels serveis i dels continguts oferts als nostres llocs web i a les aplicacions mòbils.

 

Per dades personals s’entén qualsevol informació a través de la qual es pugui identificar una persona física. Per exemple, aquestes són algunes de les dades personals que podrem tractar sobre tu, depenent de l’ús que facis dels nostres serveis i funcionalitats:

 

 • Dades identificatives, com ara el teu nom, els cognoms, l’adreça de correu electrònic, el número de telèfon, etc.
 • Informació econòmica i transaccional, com ara les teves dades de pagament, dades de les targetes de crèdit que facis servir quan compris als nostres llocs web, informació sobre les teves compres i comandes, etc.
 • Informació sobre els teus gustos i les teves preferències, com ara les que indiques quan et registres com a usuari.

 

Tingues en compte que mai no et demanarem que ens facilites informació sensible, com ara dades relacionades amb el teu origen ètnic o racial, opinions polítiques, informació sobre antecedents o infraccions penals o administratives, conviccions religioses o filosòfiques, afiliació sindical, dades genètiques, biomètriques, dades relatives a la vida o l’orientació sexual, etc. Per tant, et demanem que no ens facilitis mai aquesta informació. Si voluntàriament decideixes fer-ho, entendrem que estaràs atorgant, de manera expressa i inequívoca, el teu consentiment per al tractament d’aquestes dades. En qualsevol cas, si tenim constància que ens has facilitat dades sensibles, de la manera que sigui, les esborrarem immediatament.

 

L’ús dels nostres llocs web i de les nostres aplicacions mòbils està restringit només per a majors de 16 anys. Per tant, si ets menor de 16 anys, està prohibit que en facis ús i que t’hi registris, o que de qualsevol altra manera ens facilitis informació personal. En fer ús dels llocs web o de les aplicacions mòbils manifestes que tens 16 anys o més. En cas contrari, has d’avisar els teus pares o representants legals abans de navegar-hi o de registrar-t’hi.

 

D’altra banda, et recordem que només has de facilitar-nos dades personals sobre tu mateix, mai de terceres persones. Si ens facilites dades personals de terceres persones garanteixes que haver-les informat sobre les finalitats de les seves dades i de quina manera en farem ús. A més a més, qualsevol dada que ens facilitis ha de ser adequada, pertinent, actual, exacta i veritable, i ha d’estar actualitzada en tot moment.

 

 1. QUI ÉS EL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES TEVES DADES?

 

El responsable del tractament de les teves dades personals és Neinver, SA, amb adreça postal al carrer Francisca Delgado, 11, 5a planta, Arroyo de la Vega, Alcobendas, 28108 Madrid, i amb adreça de correu electrònic neinver@neinver.com.

 

Això vol dir que Neinver som qui recollim les teves dades a través de les diverses webs esmentades més amunt i qui decidim com fer-ne ús, segons allò que t’expliquem en aquesta política de privacitat.

 

 1. AMB QUINA FINALITAT TRACTEM LES TEVES DADES?

 

Depenent de l’ús que facis dels llocs web i de les aplicacions mòbils, i de les funcionalitats de què decideixes gaudir-ne, tractarem les teves dades per a les finalitats següents:

 

FINALITAT

Informació detallada

1. Per gestionar el teu registre com a usuari i la creació del teu perfil als nostres llocs web o a les nostres aplicacions mòbils

Quan et registres com a usuari a qualsevol dels nostres llocs web o de de les nostres aplicacions, tractarem les teves dades personals per gestionar el registre i poder crear el teu compte i perfil d’usuari. Els registres als llocs web i a les aplicacions mòbils estan unificats; és a dir, existeix un registre únic i totes les dades que rebem formen part d’una base de dades única, independentment del lloc web i de les aplicacions mòbils a través dels quals t’hi hagis registrat.

En registrar-te al lloc web i a les aplicacions mòbils rebràs, a l’adreça de correu electrònic que hagis indicat en el moment del registre, un missatge amb un enllaç d’autenticació d’identitat a través del qual has d’activar el compte creat i confirmar la teva identitat fent clic sobre un enllaç d’activació. Si en el termini d’unes 45 dies des que hagis rebut aquest missatge per correu electrònic no fas l’autenticació del compte, esborrarem les teves dades i, per tant, no les inclourem en la nostra base de dades.

En registrar-t’hi, tindràs l’opció de fer-ho fent servir el teu perfil a les xarxes socials, com ara a Facebook. En aquest cas, les dades necessàries per gestionar el teu registre, com ara el nom i l’adreça de correu electrònic, ens les facilitarà la xarxa social, sempre amb el teu consentiment. La xarxa social mai no compartirà amb nosaltres més informació sobre tu, tret de quan prestis el teu consentiment o quan la teva configuració de privacitat dins de la xarxa social ho permeti. La recollida i l’ús de la informació que la xarxa social recopila sobre tu es regeix per les seves pròpies polítiques de privacitat. Per tant, si decideixes fer ús d’aquesta opció de registre a través de les xarxes socials, et suggerim que llegeixis detingudament els termes i les polítiques de privacitat de la xarxa social.

2. Per gestionar la compra de productes a través dels nostres llocs web o de les nostres aplicacions mòbils

Si compres a través dels nostres llocs web o de les nostres aplicacions mòbils, tractarem les teves dades personals per poder gestionar la compra perquè puguis gaudir del nostre servei de botiga electrònica i rebre la teva comanda. Això implica que tractarem dades personals per a tot allò que estigui relacionat amb la compra: dada de pagament, adreça d’enviament, qualsevol possible devolució, etc.

3. Per respondre als teus dubtes i a les teves preguntes i atendre les sol·licituds que facis a través dels nostres canals d’Atenció al Client

Si et poses en contacte amb nosaltres, bé sigui referent a alguna compra o per qualsevol altre motiu, tractarem les teves dades personals per poder atendre la teva consulta, donar un compliment adient a la teva sol·licitud i oferir-te un Servei d’Atenció al Client de qualitat.

4.  Per a finalitats promocionals i de màrqueting

Aquesta finalitat pot incloure les següents:

 • Si decideixes subscriure’t al nostre butlletí (newsletter), tractarem les dades per gestionar l’alta i enviar-te, per correu electrònic i per SMS, comunicacions promocionals i publicitàries personalitzades d’acord amb els gustos i les preferències que ens hagis indicat en registrar-t’hi o subscriure-t’hi. Recorda que pots donar-te de baixa del nostre butlletí en qualsevol moment, sense costos, modificant les preferències a la secció "El teu perfil" o fent clic a l’enllaç corresponent, que trobaràs en cada comunicació que t’enviem.
 • Si decideixes participar en acciones promocionals (com ara concursos, sortejos, etc.), tractarem les teves dades per gestionar la teva participació en l’acció promocional. A més a més, en aquest cas, l’acció promocional restarà subjecta a les bases legals corresponents, en què podem oferir informació detallada sobre el tractament de dades personals que durem a terme amb relació a cada acció promocional.

A més a més, et recordem que en qualsevol moment pots modificar les teves preferències i la configuració del teu compte a la secció "El teu perfil".

5. Per oferir-te wifi als nostres centres

Com a part dels nostres serveis, en alguns dels nostres centres t’oferirem un servei de xarxa wifi perquè puguis connectar-te i navegar per Internet totalment de franc. En aquest cas, farem servir les teves dades per poder prestar-te els serveis. Si ens dones el teu consentiment, també utilitzarem les teves dates de geolocalització per entendre quins són els teus hàbits de consum i així poder personalitzar les nostres comunicacions i ofertes per a tu.

 

També podrem tractar les dades amb finalitats analítiques i per entendre quin ús fan dels nostres serveis cadascun dels nostres usuaris de cara a crear perfils d’usuaris, que ens serveixin per oferir-te informació personalitzada i per dissenyar la nostra oferta segons els teus gustos, les teves preferències i els teus hàbits de consum i de navegació. Creem que això és bo per als nostres usuaris perquè d’aquesta manera som capaços d’oferir-vos informació personalitzada per tal de reduir, tant com sigui possible, la quantitat de correu brossa (spam) o de publicitat no desitjada que reps per part nostra i així oferir-te un servi de més qualitat. En qualsevol cas, pots oposar-te al tractament de les teves dates per a aquesta finalitat en qualsevol moment, tal com expliquem tot seguit en l’apartat sobre els teus drets.

 

 1. QUINA ÉS LA LEGITIMACIÓ PER AL TRACTAMENT DE LES TEVES DADES?

 

FINALTAT

Informació detallada

1. Per gestionar el teu registre com a usuari i la creació del teu perfil als nostres llocs web o a les nostres aplicacions mòbils

Estem legitimats a tractar les teves dades per a aquesta finalitat, ja que és necessari per a l’execució del contracte que regula l’ús del nostre lloc web o de la nostra aplicació mòbil i que acceptes en registrar-t’hi.

2. Per gestionar la compra de productes a través dels nostres llocs web i de les nostres aplicacions mòbils

Novament, allò que ens legitima a tractar les teves dades per a aquesta finalitat és que el tractament és necessari perquè puguem executar el contracte de compra que acceptes en fer una compra a qualsevol dels nostres llocs web o de les nostres aplicacions mòbils.

3. Per respondre als teus dubtes i a les teves preguntes i atendre les sol·licituds que facis a través dels nostres canals d’Atenció al Client

En aquest cas, allò que ens legitima a tractar les teves dades personals és l’interès legítim que tenim per poder atendre els teus dubtes i les teves sol·licituds per prestar-te un Servei d’Atenció al Client de qualitat.

4.  Per a finalitats promocionals i de màrqueting

Quan tractem les teves dades per enviar-te el nostre butlletí (newsletter) i per gestionar la teva participació en accions promocionals, ho farem basant-nos en el consentiment que ens facilitis abans de subscriure’t al butlletí o de registrar-t’hi per participar en l’acció promocional. Quan tractem les teves dades per a finalitats analítiques i per elaborar perfils d’usuaris, ho farem d’acord amb el nostre interès legítim.

5. Per oferir-te wifi als nostres centres

Les dades que ens facilitis per prestar-te el servei de wifi als nostres centres les tractarem perquè també són necessàries per a l’execució del contracte que acceptes en accedir al servei.

 

 1. DURANT QUANT DE TEMPS TRACTAREM LES TEVES DADES?

 

FINALITAT

Informació detallada

1. Per gestionar el teu registre com a usuari i la creació del teu perfil als nostres llocs web o a les nostres aplicacions mòbils

Tractarem les teves dades mentre siguis usuari registrat del nostre lloc web i de les nostres aplicacions mòbils.

2. Per gestionar la compra de productes a través dels nostres llocs web i de les nostres aplicacions mòbils

Tractarem les teves dades durant tot el temps que sigui necessari perquè puguem gestionar la compra del producte que hagis adquirit, incloent-hi qualsevol possible devolució o reclamació del producte.

3. Per respondre als teus dubtes i a les teves preguntes i atendre les sol·licituds que facis a través dels nostres canals d’Atenció al Client

Tractarem les teves dades durant tot el temps que sigui necessari per poder respondre a les teves preguntes i consultes, i per atendre les teves sol·licituds o reclamacions.

4.  Per a finalitats promocionals i de màrqueting

Quant a l’enviament del nostre butlletí (newsletter), tractarem les teves dades mentre hi continuïs subscrit. Quan participis en accions promocionals, tractarem les teves dades durant tot el temps que sigui necessari per gestionar la teva participació.

5. Per oferir-te wifi als nostres centres

Tractarem les teves dades durant tot el temps que sigui necessari per prestar-te el servei wifi.

 

Independentment que tractem les teves dades durant tot el temps que sigui necessari perquè puguem complir amb totes i cadascuna de les finalitats, segons allò que s’ha explicat en la taula, també les conservarem posteriorment degudament bloquejades tot el temps durant el qual puguin sorgir responsabilitats derivades del tractament d’aquestes dades, en compliment de la normativa vigent en cada moment. Un cop prescriguin les possibles accions en cada cas, procedirem a eliminar-les completament.

 

 1. COMPARTIM LES TEVES DADES AMB TERCERS?

 

Perquè puguem prestar-te els nostres serveis i que gaudeixis de les diverses funcionalitats que oferim és necessari que compartim les teves dades personals amb diferents tercers. En concret:

 

 • Amb empreses del Grup Neinver per rebre comunicacions publicitàries sobre els productes i els serveis, mitjançant correu postal, correu electrònic i altres mitjans de comunicació electrònica equivalent:
  • Neinver Asset Management España: S.L. Cl/ Francisca Delgado, 11 5ª Planta  28108 Alcobendas (Madrid) – España
  • Neinver Asset Management Polska Sp. z o.o. Żelazna 28/30, 00-832 Warszawa (Poland)
  • Neinver Czech S.R.O. Prague 8, Pobrezni 620/3 Czech Republic
  • Neinver France Sarl  8-10 rue de la Ferme 92100 Boulogne Billancourt – France
  • Neinver Netherlands BV. Amstelveenseweg 760, 1081JK Amsterdam
  • Neinver La Toja. Cl/ Francisca Delgado, 11 5ª Planta  28108 Alcobendas (Madrid) - España. ES B85385920
  • Neinver Polska Sp. z o.o.. Żelazna 28/30, 00-832 Warszawa (Poland). PL 5272310154
  • Neinver Italia spa. Piazza Santa Caterina 1 28060 Vicolungo (NO) - Italy. IT 13218740150

 

 

 • Terceres empreses que pertanyen diversos sectors d’activitat —telecomunicacions, financer, oci, formació, automoció, energia i agua, ONG i gran consum—, perquè puguin enviar-te comunicacions publicitàries sobre els seus productes i serveis, mitjançant correu postal, correu electrònic i altres mitjans de comunicació electrònica equivalent, sempre que ho hagis autoritzat expressament marcant les caselles habilitades a aquest efecte en els formularis de registre del lloc web i de les aplicacions mòbils.

 

 • També podrem contractar amb prestadors de serveis que accediran a les teves dades personals, en qualitat d’encarregats del tractament, amb l’única finalitat de prestar-nos el servei.

 

 1. QUINS SÓN ELS TEUS DRETS QUAN ENS FACILITES LES TEVES DADES?

 

A Neinver estem compromesos i ens preocupem per la teva privacitat. Per això ens comprometem a respectar sempre la confidencialitat de les teves dades personals i a garantir-te l’exercici dels drets de què disposes d’acord amb la normativa aplicable.

 

Per exercitar els teus drets, tan sols has d’escrigui un correu electrònic a neinver@neinver.com. Podràs fer-ho en qualsevol moment i totalment de franc.

 

En concret, depenent de la finalitat per a la qual tractem les teves dades segons les funcionalitats que hagis triat gaudir, podràs exercitar els drets següents:

 

 • Accedir a les dades personals que tenim teves. A més a més, et recordem que pots consultar-les en qualsevol moment i modificar les teves preferències i la configuració del teu compte a la secció "El teu perfil".
 • Sol·licitar-nos que rectifiquem les dades personals que tenim teves. Recorda que també pots modificar certes dades tu mateix a la secció "El teu perfil".
 • Demanar-nos que suprimim les dades personals que tenim teves, sempre que ja no sigui necessari que les tractem per a les finalitats per a les quals les recollim, o que deixem d’estar legitimats per fer-ho.
 • Demanar-nos que limitem el tractament de les dades que tenim teves.

 

Quan el tractament de les teves dades per part nostra estigui basat en el teu consentiment, segons allò que s’explica en aquesta política de privacitat, també tindràs dret a revocar aquest consentiment en qualsevol moment. D’altra banda, quan el tractament estigui basat en el nostre interès legítim, tindràs dret a oposar-te al fet que continuem tractant les teves dades.

 

En concret, t’informem de manera explícita que pots exercitar el teu dret a oposar-te al fet que tractem les teves dades amb finalitats analítiques de cara a crear perfils d’usuaris, tal com es detalla més amunt.

 

També tindràs dret a sol·licitar la portabilitat de les teves dades quan la nostra legitimació per al tractament sigui el teu consentiment o l’execució d’un contracte.

 

En qualsevol cas, sempre tindràs dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control pertinent en matèria de protecció de dades, que per regla general serà l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, amb la qual pots contactar trucant al 901 100 099 o accedint a la seva pàgina web aquí.

 

 1. GALETES

 

T’informem que quan utilitzis els nostres llocs web i les nostres aplicacions mòbils farem servir galetes (cookies) per a diverses finalitats. Si vols més informació sobre l’ús de galetes, pots consultar la nostra política de galetes aquí.

 

 1. ACTUALITZACIONS D’AQUESTA POLÍTICA DE PRIVACITAT

 

Ocasionalment, podem actualitzar aquesta política de privacitat. Qualsevol modificació que en fem serà publicada i advertida al lloc web i a les aplicacions mòbils i a la mateixa política de privacitat, i farem tots els possibles per comunicar-te qualsevol notificació. En qualsevol cas, et recomanem que accedeixis periòdicament a les polítiques de privacitat publicades al lloc web i a les aplicacions mòbils per conèixer-ne en tot moment la darrera versió.