Zrównoważony rozwój kluczem do innowacji

Wzrost z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju jest jednym z priorytetów firmy NEINVER przy planowaniu strategii biznesowej. Jako firma wyznaczająca standardy na rynku nieruchomości handlowych, przykładamy dużą wagę do innowacyjnych rozwiązań, zarówno na etapie powstawania projektu, jak i w procesie zarządzania centrami handlowymi. Ich efektywność ma służyć zarówno inwestorom, najemcom, jak i klientom.

W 2008 roku NEINVER zatwierdził wewnętrzne zasady dotyczące zrównoważonego rozwoju. Wszystkie realizowane przez firmę inwestycje są prowadzone zgodnie z zasadami certyfikacji BREEAM Europe.


“Projekt oparty na zasadach zrównoważonego rozwoju powinien uwzględniać  długoterminowy wpływ nieruchomości na środowisko naturalne. Certyfikat BREEAM pomaga nam w tworzeniu obiektów skutecznie zintegrowanych ze swoim otoczeniem. Wdrożenie tego system w Coruña The Style Outlets pozwala nam monitorować funkcjonowanie centrum, biorąc pod uwagę wiele czynników, takich jak zdrowie, zużycie wody, zużycie energii, recykling oraz emisja gazów".

NEINVER


Firma dąży do uwzględnienia wytycznych środowiskowych, poczynając od fazy projektowania, poprzez budowę, aż po efektywne zarządzanie obiektem oraz redukcję kosztów utrzymania.

Od 2009 roku wszystkie centra handlowe z portfolio firmy są objęte certyfikacją BREEAM. Centrum Coruña The Style Outlets jest pierwszym obiektem handlowym w Hiszpanii, który otrzymał ten prestiżowy międzynarodowy certyfikat. W ten sposób NEINVER potwierdził swoją wiodącą pozycję w zakresie innowacyjności i zrównoważonej architektury na europejskim rynku nieruchomości komercyjnych.

 

BREEAM ocenił projekt Coruña The Style Outlets jako przyjazny dla środowiska i użytkowników centrum, a także promujący efektywny model zarządzania:

  • 45% oszczędność w zużyciu energii dzięki wykorzystaniu naturalnego światła oraz energooszczędnych systemów oświetlenia.

  • Zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery o 37%.

  • Optymalizacja zużycia wody pitnej poprzez zastosowanie skutecznych systemów nawadniania kropelkowego, które ograniczają zużycie o 23%.

  • Redukcja odpadów o 82% poprzez zwiększenie recyklingu.

 

Studia przypadku