Zarządzanie aktywami: rozwój poprzez zapewnianie klientom wartości

Od roku 1992 NEINVER specjalizuje się we wszechstronnym zarządzaniu aktywami handlowymi, dzięki czemu wyróżnia się na rynku, spełniając potrzeby operatorów sklepów, działających w centrach handlowych, prowadzonych przez firmę.

Gwarancja skutecznego zarządzania środkami oraz zwiększanie zyskowności to główne wymagania klientów. Stanowią one klucz do sukcesu modelu, który w roku 2012 doprowadził do zwiększenia sprzedaży o 14%, a odwiedzalności o ponad 9%. O solidnym zarządzaniu świadczą również inne wskaźniki, takie jak zmniejszenie zużycia energii o 14%, które przyniosło oszczędności rzędu 200.000 € rocznie.


„NEINVER jest wielobranżową firmą zajmującą się zarządzaniem aktywami, działającą konsekwentnie na rzecz osiągnięcia jak najlepszych wyników. Nie mam wątpliwości, że spółka ta będzie nadal pozytywnie wpływać na postrzeganie i pozycję rynku nieruchomości wśród inwestorów, operatorów sklepów oraz oczywiście klientów”.

Alex Pound

DTZ


W swoim portfolio NEINVER posiada obecnie 18 nieruchomości handlowych w 6 krajach i zarządza ponad 450.000 m2 powierzchni handlowej. Firma została wyróżniona w prestiżowych, międzynarodowych konkursach, otrzymując m.in. nagrodę „Manager Roku” (MAGDUS 2010). NEINVER koncentruje swoją strategię na perfekcji w działaniu oraz świadczeniu usług zespołów, wyspecjalizowanych w różnych zagadnieniach z zakresu Zarządzania Aktywami – zarządzania relacjami z klientem, zarządzania obiektami oraz marketingiem. Doskonałość systemów zarządzania kwestiami ochrony środowiska, jakości i bezpieczeństwa potwierdzają uzyskane w roku 2011 certyfikaty: ISO-14001, ISO-9001 i OHSAS-18001.

 

Po 20 latach konsekwentnych działań na rynku, NEINVER stał się jednym z głównych obszarów działania Grupy, doskonale uzupełniającym projekty deweloperskie firmy NEINVER. Oprócz specjalizacji w sektorze powierzchni handlowej, na uwagę zasługuje efektywne zarządzanie 15 nieruchomościami o charakterze przemysłowym oraz biurowym.

 

 

 

Studia przypadku