IRUS Fund, sukces w zarządzaniu funduszem

Umacniając swoją pozycję czołowego europejskiego dewelopera i zarządcy nieruchomości, Grupa NEINVER dąży do dalszego rozwoju rynku. Celem firmy jest większe zaangażowanie w cykl koniunkturalny rynku, z wykorzystaniem doświadczenia w dziedzinie zarządzania funduszami nieruchomości.

Ta strategiczna polityka umożliwiła promowanie międzynarodowego rozwoju firmy przy użyciu zewnętrznego kapitału, a także zmobilizowała nas do większej konkurencyjności oraz zwiększania rentowności działań, aby zagwarantować każdemu inwestorowi  długoterminowy zrównoważony wzrost.


„Z naszego punktu widzenia, NEINVER  jest jednym z liderów rynku centrów outlet w Europie. Dowodem są wyniki firmy prezentowane inwestorom. Co więcej, NEINVER działa w sposób przejrzysty, otwarty i uczciwy. Takie połączenie dobrych wyników z przejrzystością sprawia, że firma jest atrakcyjnym partnerem dla inwestorów”. 

Ben Brandon-King

Aberdeen Property Multi Manager


NEINVER postanowił wykorzystać swoje umiejętności zarządzania funduszem tworząc IRUS European Property Fund. IRUS jest prywatnym europejskim funduszem o kapitale 480 mln €, skupionym wokół głównego obszaru działania NEINVER, czyli budowania i pozyskiwania centrów wyprzedażowych oraz parków handlowych w Europie.

Znajomość sektora handlowego i zaangażowanie w zapewnienie zyskowności funduszu, w którym NEINVER ma 20% udziałów, stanowią dwa główne źródła jego sukcesu. Z analizy pierwszego 6-letniego okresu rozliczeniowego wynika, iż NEINVER efektywnie zainwestował 100% powierzonych środków w budowę bądź nabycie strategicznych nieruchomości wysokiej jakości. Fundusz IRUS rozszerzył swoje portfolio i zawiera obecnie 13 obiektów w 5 krajach europejskich. Łączna powierzchnia najmu brutto wynosi 260.000 m2, a wartość ponad  1 mld €.

 

 

 

Studia przypadku