Zarządzanie funduszem nieruchomości

NEINVER

W 2007 roku NEINVER uruchomił IRUS, prywatny fundusz nieruchomości o kapitale 480 milionów euro, pochodzącym od uznanych inwestorów instytucjonalnych.

IRUS inwestuje w centra outlet i parki handlowe w Europie. Do tej pory przejął dwanaście obiektów na sześciu rynkach. Ich łączna powierzchnia handlowa wynosi: 427 000 mkw., a wartość przekracza  1 miliard euro.


NEINVER zarządza IRUS Fund, jednym z największych funduszy nieruchomości w Europie.

 


W kolejnych latach IRUS będzie zarządzał aktywami, podnosząc ich wartość i zapewniając wysoką stopę zwrotu inwestorom. Centra i parki handlowe należące do funduszu IRUS systematycznie notują wzrosty pięciu kluczowych wskaźników: odwiedzalność, sprzedaż, sprzedaż na metr kwadratowy, dochów brutto, poziom wynajmu.

Dla inwestorów