Społeczna odpowiedzialność

Podstawowym filarem strategii firmy NEINVER jest zrównoważony rozwój. Nasza działalność przyczynia się do wzrostu ekonomicznego i społecznego tych, dla których prowadzimy swoją działalność.

Kierujemy się zasadami zrównoważonego rozwoju. Wprowadziliśmy unikalny model zarządzania naszymi obiektami, którego nadrzędnym celem jest ograniczenie ich wpływu na środowisko naturalne, poprzez zmniejszenie zużycia energii i emisji gazów.


Podstawowym filarem strategii firmy NEINVER jest zrównoważony rozwój. Nasza działalność przyczynia się do wzrostu ekonomicznego i społecznego tych, dla których prowadzimy swoją działalność.

 

Zobowiązujemy się tworzyć nowe obiekty komercyjne na zasadach, obowiązujących w systemie oceny budynków BREEAM oraz w oparciu o normy i wymogi określone prawem międzynarodowym i lokalnym. Budujemy obiekty i zarządzamy centrami, które stanowią wartość dla otoczenia, naszych partnerów i inwestorów.