Rośnie liczba odwiedzających centra outlet w Europie

FACTORY foto

Liczba odwiedzających europejskie centra outlet zarządzane przez firmę NEINVER wzrosła o 12%, a sprzedaż zwiększyła się o 11%. Wzrost obu tych wartości zaobserwowano we wszystkich krajach, w których znajdują się centra handlowe zarządzane przez spółkę NEINVER, która prężnie rozwija swoją działalność w całej Europie. Ogólne wskaźniki dotyczące portfolio obiektów zarządzanych przez NEINVER, obejmujących centra i parki handlowe, osiągnęły odpowiednio wartość 1,05 mln euro w sprzedaży (wzrost o 11%) oraz liczbę 55 mln odwiedzających (wzrost o 16%). Spółka otworzyła dwa nowe obiekty w 2013 roku: FACTORY Warszawa Annopol oraz Galerię Katowicką - oba centra znajdują się w Polsce.

 

NEINVER, drugi największy operator centrów outlet w Europie, kończy rok 2013 z pozytywnym wynikiem zarówno w zakresie sprzedaży, jak i liczby odwiedzających centra klientów. Piętnaście centrów outlet, którymi spółka zarządza w Europie, uzyskały łączny wynik 39,5 mln odwiedzin w 2013, co oznacza wzrost o 12% w porównaniu z rokiem 2012. Ponadto wartość sprzedaży podniosła się do 863,5 mln euro – czyli zwiększyła się o 11% w porównaniu do 2012 roku. Centra outlet, którymi spółka NEINVER zarządza w Europie, zaskakująco dobrze radziły sobie w ostatnim roku, niezależnie od warunków ekonomicznych w każdym z krajów, a także pomimo tego, iż rok 2013 był dość skomplikowany, zwłaszcza ze względu na recesję w strefie euro.

Roppenheim The Style Outlets we Francji odnotowały znakomity wynik w swoją pierwszą rocznicę od otwarcia w 2012 roku. Liczba odwiedzających przekroczyła milion i wzrosła o 14% w porównaniu do poprzedniego roku.
O 38% wzrosła także wartość sprzedaży. W Niemczech w Zweibrücken The Style Outlets liczba osób odwiedzających centrum wzrosła o 3% do 3,4 mln, a sprzedaż zwiększyła się o 6%. We Włoszech Vicolungo The Style Outlets oraz Castel Guelfo The Style Outlets łącznie odwiedziło ponad 6 milionów osób, co stanowiło niewielką poprawę o 1% w porównaniu do poprzedniego roku. Również wyniki sprzedaży podniosły się o 3% w porównaniu
do roku 2012. Polska zaś stanowi nadal silnie rozwijający się rynek dla spółki. W 2013 roku 11,8 mln osób odwiedziło centra outlet zarządzane przez spółkę NEINVER w Polsce. 22% wzrost związany był z otwarciem drugiego centrum outlet w Warszawie - FACTORY Annopol. Trend wzrostowy widać było także w wynikach sprzedaży osiągniętych w 2013 roku, które podniosły się aż o 23% w porównaniu do 2012. W Portugalii odnotowaliśmy wzrost sprzedaży w Vila Do Conde The Style Outlets - o 11% w porównaniu do roku poprzedniego. Ponad 4 miliony klientów odwiedziło centrum handlowe w ostatnim roku - to także wzrost o 4% w porównaniu do 2012. W maju 2013 roku część restauracyjna obiektu została odnowiona, aby zapewnić klientom jeszcze bardziej uniwersalną i wygodną wspólną przestrzeń. W Hiszpanii poziom konsumpcji wciąż jest dość niski ze względu na trudne warunki makroekonomiczne, jednak pięć centrów The Style Outlets zarządzanych przez spółkę NEINVER odnotowało pozytywne wyniki. Liczba odwiedzających wzrosła o 10% od poprzedniego roku, przekraczając wartość 12,7 mln,
a sprzedaż podniosła się o 6%. We wrześniu ubiegłego roku trzy madryckie centra NEINVER dołączyły do międzynarodowej marki The Style Outlets, wieńcząc działania rozwojowe tej czołowej europejskiej platformy sprzedażowej w Hiszpanii. Trzy centra w Madrycie, obiekty w Sewilli oraz w A Coruña działają teraz pod marką The Style Outlets i wszystkie odnotowują dobre wyniki.

Centra handlowe odwiedziło 55 milionów osób, a wartość sprzedaż przekroczyła 1 bilion euro

Poza centrami outlet spółka zarządza także innymi rodzajami obiektów handlowych w Europie, takimi jak połączone centra outlet z parkami handlowymi, które zajmują ponad 500 000 m2 powierzchni najmu brutto z 2000 sklepów i ponad 900 najpopularniejszych marek. Ogólna wartość sprzedaży w całym portfolio obiektów wzrosła w 2013 roku o 11% i przekroczyła 1 mln euro, a liczba odwiedzających osiągnęła 55 milionów, co stanowi wzrost o 16% w porównaniu do poprzedniego roku. Znaczący postęp najbardziej widoczny był w Polsce, gdzie obiekty handlowe łącznie odnotowały 31% wzrostu w liczbie odwiedzających je klientów - ponad 26 milionów, a sprzedaż podniosła się aż o 20% od 2012 roku. Kluczowym czynnikiem było wielkie otwarcie Galerii Katowickiej - centrum handlowego o powierzchni 53 000 m2, na której otwarto 220 sklepów. Galeria Katowicka znajduje się w centrum miasta i stanowi jednocześnie węzeł komunikacyjny, ponieważ jest połączona z dworcem autobusowym i kolejowym. W dniu otwarcia obiektu ponad 92% powierzchni było już wynajętej, a centrum przyciągnęło ponad 10 800 klientów w ciągu pierwszej godziny.