Partnerstwo strategiczne

Grupa NEINVER jest liderem sektora handlowego w Europie. Doświadczenie zdobyte jako deweloper, podmiot komercjalizujący oraz zarządca centrów stanowi wartość dodaną Grupy, która jest doceniana przez deweloperów i międzynarodowych inwestorów, postrzegających NEINVER jako partnera strategicznego przy realizowaniu, współzarządzaniu bądź pozyskiwaniu nowych projektów w Europie, Ameryce Łacińskiej i Azji.

W ramach globalnej strategii, oferując atrakcyjne nieruchomości, NEINVER dąży do nawiązania strategicznej współpracy z partnerami inwestycyjnymi oraz lokalnymi w celu stworzenia nowych możliwości rozwoju w Europie, Azji i Ameryce Łacińskiej.