Odpowiedzialność społeczna

Strategia rozwoju Grupy NEINVER jest oparta na idei zrównoważonego rozwoju. Zachowujemy balans pomiędzy potrzebami ekonomicznymi, społecznymi i środowiskiem naturalnym, co pozytywnie wpływa na społeczności, w których działamy.

 


NEINVER to firma odpowiedzialna społecznie, będąca członkiem Rady Doradczej BREEAM


Równowaga ekonomiczna

Wprowadzamy odpowiedzialny model zarządzania nieruchomościami, realizowany w sposób przynoszący korzyści dla środowiska i naszych interesariuszy. Wydajność operacyjna, efektywność finansowa i stabilność ekonomiczna to podstawy prowadzonej przez nas działalności. Takie podejście prowadzi do regularnego wzrostu wartości nieruchomości, należących do naszego portfela.

Równowaga Społeczna

Odpowiedzialność społeczna jest jednym z filarów działalności firmy NEINVER. Jej podstawowe założenia wynikają ze strategii firmy i jej celów, wyznaczanych przy ścisłej współpracy z naszymi partnerami.

  • Transparentność działań zarządu firmy, prowadzenie dialogu z pracownikami, partnerami i inwestorami

  • Wprowadzenie najwyższych standardów jakości w kluczowych obszarach działalności firmy, w tym jakości produktów i usług, bezpieczeństwa i wydajnego zarządzania

  • Promowanie kultury korporacyjnej, tworzonej w celu  realizacji potrzeb naszych interesariuszy i rynków, na których działamy

Równowaga środowiskowa

Chcemy wyznaczać standardy zrównoważonego projektowania i budownictwa. Naszym celem jest uzyskanie certyfikatów BREEAM dla wszystkich nieruchomości handlowych. Certyfikaty te podnoszą długoterminową wartość naszych obiektów i stanowią wartość dodaną dla inwestorów.

Wprowadzamy nowy system zarządzania nieruchomościami, który pozwoli nam ograniczyć wpływ naszych nieruchomości na środowisko naturalne; przede wszystkich poprzez redukcję zużycia energii i emisji gazów.

Aby dowiedzieć się więcej na temat społecznej odpowiedzialności naszej firmy, pobierz: