NEINVER zredukował emisję CO2 o 15 procent w ubiegłym roku i zainwestował 2,2 mln euro w ekologiczne usprawnienia obiektów

NEINVER zredukował o 15% emisję CO2 w całym portfolio obiektów oraz wszystkich biurach w 2019 r., kontynuując tym samym malejący trend ostatnich lat. Powyższa liczba jest odzwierciedleniem faktu, że całość energii elektrycznej, zużywanej w centrach zarządzanych przez firmę, jest teraz pozyskiwana ze źródeł odnawialnych. Stanowi ona aż 87% całkowitego zużycia energii. Raport Roczny NEINVER za 2019 r. przedstawia główne elementy ambitnej strategii ESG (environmental, social and governance), podkreślając jej zaangażowanie w maksymalizację wartości tworzonej dla wszystkich interesariuszy. W Raporcie można znaleźć także główne wskaźniki ekonomiczne za ubiegły rok.

W ciągu roku spółka zainwestowała ponad €2,2 mln euro w inicjatywy mające na celu dalsze redukowanie wywoływanego przez nią śladu węglowego. Poza zmniejszeniem emisji CO2, o 38% obniżono też emisje, generowane przez przemieszczanie się pracowników. To z kolei efekt przeniesienia głównego biura z przedmieść do centralnej lokalizacji w Madrycie, posiadającej lepsze połączenia komunikacyjne. Promowano także  spotkania w formie wideokonferencji zamiast spotkań bezpośrednich.   

O 20% obniżono również zużycie wody w całym portfolio obiektów za pomocą stałych usprawnień i promocji najlepszych praktyk wsród odwiedzających, pracowników, dostawców i najemców.

Potwierdzeniem zobowiązań spółki wobec zagadnień ochrony środowiska jest odnowienie certyfikatów BREEAM In-Use. To dowód na to, że obiekty w całym jej portfolio w Europie powstały  i zarządzane są zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Dodatkowo centra uzyskały wyższe noty ratingowe. Spółka zdobyła również certyfikat BREEAM New Construction dla fazy projektowej centrum, które powstaje w Holandii -  Amsterdam The Style Outlets zostanie otwarte pod koniec roku.

Cele NEINVER na rok 2020 rok obejmują działania, których efektem ma być  wprowadzenie systemów energii fotowoltaicznej w części obiektów, a także przeprowadzenie studiów mobilności dla oceny możliwości przemieszczania się w inny sposób, niż prywatnymi pojazdami.

W obszarze społecznej odpowiedzialności, NEINVER ściśle trzymał się zobowiązania do tworzenia stabilnych, wysokojakościowych miejsc pracy. W ubiegłym roku firma zwiększyła o 4% liczbę własnych pracowników. Współnie z właścicielami marek obecnych w centrach, przeprowadzono także wydarzenia, których celem było promowanie lokalnego zatrudnienia. Co więcej, w 2019 r. NEINVER osiągnął sukces w zakresie zapewniania dostępności przestrzennej we wszystkich swoich centrach w Hiszpanii, uzyskując certyfikaty Accessibility Indicator System (AIS). Z kolei plany na rok 2020 zakładają rozszerzenie tych certyfikatów na centra we Francji i Włoszech.

Mocne zobowiązanie NEINVER do odpowiedzialnych inwestycji i odpowiedzialnego zarządzania można również zauważyć we wsparciu, jakiego firma udzieliła czterem kolejnym Celom Zrównoważonego Rozwoju ONZ, poza tymi, które wspiera już dziś. Łącznie NEINVER zobowiązał się do wspierania ośmiu celów, związanych ze zdrowiem i dobrostanem, rozwojem z uwzględnieniem potrzeb środowiska naturalnego, zmniejszonymi nierównościami, wzrostem gospodarczym i wysokiej jakości zatrudnieniem, a także odpowiedzialną konsumpcją.

W ubiegłym roku NEINVER zwiększył również o 8% do 104 mln euro wartość ekonomiczną, którą redystrybuuje, co w ciągu ostatnich czterech lat stanowi łączny wzrost o 91%.

W raporcie można znaleźć również inne istotne informacje, takie jak wzrost oceny GRESB spółki – głównego indeksu uwzględniającego czynniki ESG w branży nieruchomości – z 69 punktów w 2018 r. do 82 w 2019 r.

 

Raport roczny za 2019 r. można znaleźć tutaj - pod tym linkiem.