NEINVER we Francji

NEINVER Francja powstał w roku 2010, kiedy to Grupa postanowiła rozszerzyć zasięg europejskiej ekspansji - w ramach umowy o wspólnej realizacji projektu, podpisanej z MAB Development. W perspektywie najbliższych 10 lat, NEINVER Francja chce pod szyldem The Style Outlets wybudować, skomercjalizować i zarządzać nową generacją centrów wyprzedażowych.

NEINVER Francja, korzystając z wiodącej pozycji Grupy w europejskim sektorze nieruchomości handlowych, planuje odgrywać znaczącą rolę na rynku francuskim, uznawanym za jeden z solidniejszych na Starym Kontynencie. Celem NEINVER jest umocnienie pozycji w kraju poprzez duże projekty typu Roppenheim oraz Honfleur The Style Outlets.