NEINVER uzyskał certyfikaty BREEAM In-Use dla wszystkich obiektów w Polsce

FACTORY Gliwice

NEINVER, czołowy europejski inwestor, deweloper i operator centrów outlet, uzyskał certyfikaty BREEAM in Use dla całego portfolio w Polsce. Krokiem milowym w pracy na rzecz zrównoważonego rozwoju była niedawna certyfikacja najmłodszego obiektu w kraju – FACTORY Gliwice.

Centrum uzyskało oceny „Very Good” w zakresie samego obiektu (asset performance) oraz „Excellent” w obszarze zarządzania (building management). To świadectwo wysokiego poziomu funkcjonowania obiektu, przyjaznego dla środowiska naturalnego.  Wraz z uzyskaniem w ostatnim czasie certyfikatu dla FACTORY Gliwice, wszystkie obiekty NEINVER w Polsce posiadają ocenę „Excellent” w obszarze zarządzania, dowodząc konsekwentnego stosowania kryteriów zrównoważonego rozwoju w całym portfolio.


Jesteśmy dumni z tego priorytetowego dla naszej firmy osiągnięcia. NEINVER jest zaangażowany w zmniejszanie wpływu naszych centrów na środowisko. Dowodem na to jest fakt, że po latach eksploatacji nasze budynki nie tylko spełniają surowe standardy BREEAM, ale również osiągają wysokie oceny certyfikatów. Wierzymy, że podejmowanie właściwych decyzji środowiskowych prowadzi do poprawy dobrostanu naszych najemców, pracowników i społeczności, a także odpowiedniego zarządzania ryzykiem aktywów dla naszych partnerów inwestycyjnych - mówi Bożena Gierszewska – Mroziewicz, Country Head Poland i Central Europe Asset Management Director NEINVER.


W 2019 roku, NEINVER odnowił certyfikaty dla wszystkich obiektów FACTORY w Polsce oraz parku handlowego FUTURA, zwiększając ocenę zrównoważonego zarządzania z „Very Good” do „Excellent”.

- Kluczem jest stałe konserwowanie urządzeń i infrastruktury centrów, inwestycje w nowoczesne technologie bardziej wydajne i przyjazne otoczeniu, a także wdrażanie nawet najdrobniejszych inicjatyw ekologicznych, które w dużej skali zyskują ogromne znaczenie - mówi Maciej Zacharewicz, International Facility Manager NEINVER.

Podczas minionych pięciu lat, NEINVER o 17 procent zmniejszył zużycie mediów w swoich obiektach i znacząco ograniczył ilość odpadów, a utrzymywanie optymalnych parametrów pracy infrastruktury technicznej pozwoliło istotnie zredukować negatywny wpływ ich funkcjonowania na środowisko naturalne. 100% energii zużywanej w outletach NEINVER w Polsce pochodzi ze źródeł odnawialnych.

Każdego roku recyklingowi poddawane są setki ton odpadów, co stanowi średnio 53  procent wszystkich odpadów związanych z prowadzoną działalnością w Polsce. Centra FACTORY posiadają także ścisłe zasady recyklingu dla papieru, opakowań, plastiku i metalu, szkła, świetlówek, baterii oraz materii organicznej. Dzięki specjalnemu systemowi, gromadzona woda deszczowa wykorzystywana jest ponownie do nawadniania terenów zielonych. W ostatnich latach firma podjęła również szereg inicjatyw ekologicznych, jak hodowla pszczół, montaż budek lęgowych dla ptaków i nietoperzy, instalacja hoteli dla owadów, czy sadzenie łąk kwietnych wokół centrów.