Co robimy

Grupa NEINVER zarządza i kontroluje pełen cykl życia nieruchomości. Jesteśmy zaangażowani w powstawanie naszych obiektów od fazy projektowej, poprzez budowę, najem, zarządzanie, aż po zbycie nieruchomości. To kompleksowe podejście otwiera przed nami większe możliwości, pozwala na elastyczne reakcje i wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań, które tworzymy w odpowiedzi na oczekiwania partnerów - klientów naszych centrów, inwestorów, czy lokalnego otoczenia.

Obecnie koncentrujemy się na czterech głównych obszarach naszej aktywności. Są to: doświadczenie deweloperskie, najem powierzchni komercyjnej, zarządzanie centrami outlet oraz zarządzanie funduszem nieruchomości


Grupa NEINVER zarządza i kontroluje pełen cykl życia nieruchomości. Jesteśmy zaangażowani w powstawanie naszych obiektów od fazy projektowej, poprzez budowę, najem, zarządzanie, aż po zbycie nieruchomości.