FAQs Najemcy

W czym dokładnie specjalizuje się NEINVER, jako zarządca centrów handlowych?

Przez ponad 40 lat obecności na rynku, NEINVER stworzył swój własny system zarządzania nieruchomościami, który pozwala dostrzec nadarzające się okazje i optymalizawać zasoby, w celu osiągnięcia jak najlepszych wyników w każdym centrum.

Firma posiada zespół profesjonalistów, którzy wiedzą, w jaki sposób skutecznie zajmować się nieruchomością na każdym etapie – od wyboru lokalizacji, poprzez finansowanie, projekt i komercjalizację, aż po zarządzanie.

 

Jak NEINVER współpracuje z operatorami sklepów?

Specjalizacja NEINVER w sektorze nieruchomości handlowych, szczególnie w zakresie centrów outlet, połączona z doświadczeniem w tworzeniu, wynajmowaniu i zarządzaniu tymi obiektami, stanowi wartość dodaną, bardzo cenioną przez międzynarodowych inwestorów i deweloperów, którzy postrzegają firmę jako partnera strategicznego przy budowaniu i kupnie nowych nieruchomości handlowych.

NEINVER jest także partnerem marek “poza kulisami” i udziela wskazówek w każdej fazie projektu. Szuka sposobów optymalizacji i usprawnienia działań operatorów, poprzez zarządzanie zasobami, oparte na jasno zdefiniowanych celach . Stworzone przez firmę metody zarządzania pozwalają określić, czy dany lokal jest odpowiednich rozmiarów dla marki i jej celów, a po otwarciu centrum umożliwia ustalenie przyczyn ewentualnych spadków sprzedaży oraz wprowadzenie środków zaradczych.

Te same kryteria dotyczą całego procesu zarządzania centrum, który umożliwia optymalne działanie, dzięki trzem czynnikom – cena, skład branżowy najemców i doświadczenie zakupowe.

 

Jakie są kluczowe elementy strategii biznesowej NEINVER?

Dzięki specjalizacji w zarządzaniu centrami outlet oraz posiadaniu statusu punktu odniesienia na rynku europejskim, firma działa obecnie w sześciu krajach – Hiszpanii, Polsce, Francji, Niemczech, Portugalii i Włoszech – zarządzając 14 centrami i ponad 800 markami, z których wiele dostępnych jest w kilku centrach stworzonych przez NEINVER.

 

Jaką wartość dodaną zapewnia fakt, że The Style Outlets to najlepsza w swojej klasie międzynarodowa platforma?

Europejski sektor centrów outlet jest bardzo podzielony, funkcjonuje na nim wielu operatorów. The Style Outlets jest europejską platformą działającą w sześciu krajach, dającą markom okazję do pozycjonowania się na różnych rynkach w tym samym czasie, równocześnie zachowując kontrolę nad jakością i wizerunkiem.

Centra The Style Outlets zapewniają też markom i klientom wartość dodaną w postaci najlepszego składu branżowego najemców, przydatnych usług oraz niepowtarzalnego otoczenia.

 

Jaka jest różnica pomiędzy Factory a The Style Outlets?

Factory to pionierska marka, która odniosła znaczący sukces pod względem odwiedzalności, konwersji, zaufania ze strony marek i lojalności klientów.

Jednak profil klienta ulega ciągłym zmianom i wymaga od firm dostosowywania się do rosnących ciągle wymagań. Dlatego w 2009 r. NEINVER stworzył innowacyjny koncept pod nazwą The Style Outlets.

The Style Outlets zapewnia niepowtarzalne doświadczenia zakupowe, dzięki doskonałemu zestawowi najemców różnych branż, dodatkowym usługom i ciekawym rozwiązaniom architektonicznym, z których wszystkie spełniają wymagania zrównoważonego budownictwa i dobrze wpisują się w otoczenie.

 

Jak autorski model zarządzania NEINVER wpływa na odwiedzalność i sprzedaż?

Sukcesu opracowanego przez NEINVER modelu zarządzania najlepiej dowodzi regularność wizyt klientów – średnio 13-15 wizyt rocznie, oraz współczynnik konwersji – 75% odwiedzających centra wychodzi z nich z zakupami.  

 

Jakie kryteria NEINVER stosuje przy wyborze i tworzeniu nowych projektów?

 

Lokalizacja, łatwość dostępu, liczba potencjalnych klientów, etc...  Co do zasady, inwestycje realizowane przez NEINVER położone są w odległości od 20 do 60 minut od centrów dużych miast.

Średnia wielkość obiektu wynosi od 16.000 m² do 20.000 m² powierzchni najmu brutto. Kompleksy oferują klientom atrakcyjny zestaw najemców różnych branż, a ich projekty obejmują elastyczne i przyjazne dla środowiska rozwiązania architektoniczne, opracowane w celu optymalizacji zasobów energetycznych, a także dostosowane do otoczenia pod względem kulturowym.

 

Kontakt: retail@neinver.com